Algemene voorwaarden

Deze website posh-styling.nl is eigendom van POSH Styling, een onderneming met adres Jan Lutgenstraat 3, 2202 DZ Noordwijk.

POSH Styling is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer KVK-nummer 72631864.

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de Website. Door de Website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Inhoud Website

POSH Styling behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de inhoud van de Website en deze disclaimer te wijzigen of te verwijderen zonder mededeling daarvan aan u te hoeven doen.

POSH Styling besteedt veel zorg en aandacht aan de inhoud van de Website, maar het gebruik van (informatie op) de Website is voor eigen risico. Ondanks onze inspanning, kan het voorkomen dat de inhoud van de Website onvolledig, achterhaald en/of onjuist is. De inhoud van de Website wordt dan ook zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid aangeboden.

POSH Styling doet haar uiterste best om met de inhoud op de website geen auteursrechten te overschrijden. Mocht dit wel het geval zijn, neem dan direct contact op.

Alle prijzen getoond op de Website zijn onder voorbehoud van kennelijke fouten door bijvoorbeeld een onjuiste invoer of technische problemen. Voor de gevolgen van dergelijke fouten is POSH Styling niet aansprakelijk. Op grond van dergelijke fouten komt geen overeenkomst tot stand tussen u en POSH Styling.

Aansprakelijkheid

POSH Styling is niet aansprakelijk voor enige schade of andere nadelige gevolgen door gebruik van (informatie op) de Website. Indien u handelingen verricht op basis van (informatie op) onze Website is dit voor uw eigen risico. Er komt geen overeenkomst tussen u en POSH Styling tot stand op grond van kennelijke fouten en/of onvolledige of achterhaalde informatie.

POSH Styling is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de Website en POSH Styling is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot de Website wordt verkregen. Daarnaast is POSH Styling niet aansprakelijkheid voor inhoud van de Website welke afkomstig is van derden.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Website. Ondanks dat POSH Styling er alles aan doet om misbruik te voorkomen, is POSH Styling niet aansprakelijk voor informatie die gebruikers op de Website plaatsen. POSH Styling controleert de inhoud die gebruikers van de Website op de Website plaatsen niet, maar kan deze inhoud wel aanpassen. Indien er klachten zijn, kan POSH Styling deze inhoud onderzoeken en waar nodig ingrijpen.

Intellectueel Eigendom

Alle intellectuele-eigendomsrechten met betrekking tot de Website berusten bij POSH Styling. De inhoud van de Website is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding, tenzij anders vermeld bij specifieke materialen.

Contact

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben over deze disclaimer, dan kunt u contact opnemen met POSH Styling via info@posh-styling.nl.